Alva og Demenstågen - Caretoons Bøger Thumbnail


Sundhedsstyrelsen

Alva & Demenstågen

Bedste har fået demens og er begyndt at glemme alle mulige små ting. Alva er bekymret for, at Bedste også kommer til at glemme de store ting – Alva, for eksempel – så hun beslutter sig for at tage Bedste med på mindejagt. Men demenstågen driller…

Alva & Demenstågen er finansieret af Sundhedsstyrelsen, som en del af puljen ”Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund”. Bogen er skabt til familier med børn i alderen 5-9 år og er en letlæst indføring i en svær lidelse. Med interaktive opgaver i børnehøjde og inspiration til demensvenlige aktiviteter tager bogen læseren i hånden og indbyder til refleksion og dialog i familien. Bogen er baseret på interviews med pårørende og personer med demens samt med faglig bistand fra Demenscenter Liselund i Viborg Kommune og Nationalt Videnscenter for Demens.

Bogen er distribueret i en forsøgsordning i Viborg Kommune hos blandt andet børneinstitutioner, skoler, praktiserende læger og plejecentre rundt i kommunen, samt til borgere med demens. Bogen findes desuden på landets biblioteker.

Vi har indgået i samarbejdet om bogen, fordi vi ser et stort behov for også at udbrede kendskabet til demenssygdomme til mennesker, som rammes indirekte af sygdommen. Viborg Kommune holder allerede med jævne mellemrum samtaler med pårørende, og Rådgivnings- og Aktivitetscenter for demens vil samarbejde på tværs af forvaltningerne for at stille bogen og måske andre ressourcer til rådighed for at gøre opmærksom på bogen, så den kan blive læst og brugt som afsæt for samtaler om demens.

Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget i Viborg Kommune


Kan du finde ud?

Print tegningerne og se om du kan finde ud af hjernelabyrinten.

Print den her!

Hvad kommer først?

Print tegningerne, klip og sæt dem i rigtig rækkefølge.

Download og print